Bạc tự bôi trơn - Công nghiệp nặng
 
  Mã sản phẩm :S30 - S60
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  200 °C
Tải trọng     :  15
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SOX - SOXT
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -40 °C
Tải trọng     :  75
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SOSB
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SOLP
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SOL
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SESF - SESFT
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  -50 °C
Tải trọng     :  
Kích thước :   * *
Trang :  1/1 1
 

Công ty TNHH ITECCO
Tòa Nhà EVD, Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
T   :043 6249989 - F : 043 6249989 - E : info@itecco.com.vn - W : www.itecco.com.vn - www.bactuboitron.vn - www.vn-casting.vn
Copyright @ Itecco
Thiết kế website bởi BanChay.com