Bạc tự bôi trơn - Môi trường nước
 
  Mã sản phẩm :SESW - SESWT
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  300 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SOBS
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  300 °C
Tải trọng     :  
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :LBM
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  280 °C
Tải trọng     :  
Kích thước :   * *
  Mã sản phẩm :SOB
Môi trường :  
Nhiệt độ     :  300 °C
Tải trọng     :  100
Kích thước :   * *
Trang :  1/1 1
 

Công ty TNHH ITECCO
Tòa Nhà EVD, Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
T   :043 6249989 - F : 043 6249989 - E : info@itecco.com.vn - W : www.itecco.com.vn - www.bactuboitron.vn - www.vn-casting.vn
Copyright @ Itecco
Thiết kế website bởi BanChay.com